تبلیغات
قمیشـی مـوزیــک
               
 
Tapesh-1998
Download-Video
Download-MP3

Tapesh-2004
Download-Video
Download-MP3
 
BBC Persian-2009
Download-Video
Download-MP3
 
VOA-2015
Download-Video
Download-MP3
 
Caltex Records-About Ghese Golo Tagarg
Download-Video
Download-MP3

Bebin TV-2006
Download-Video
Download-MP3
 
Diyar TV-1992

Download-Video
Download-MP3

Caltex Records-About Shabe Niloufari

Download-Video
Download-MP3
 
Jame Jam-2002
Download-Video
Download-MP3
 
ITN-2004
Download-Video
Download-MP3
 
Manoto (Greatest Hits)-2012
Download-Video
Download-MP3
 
Jame Jam-2003
Download-Video
Download-MP3
 
PMC-2010
Download-Video
Download-MP3
 
Manoto-2016
Download-Video
Download-MP3
 
TV Rangarang-1998
Download-Video
Download-MP3
 
PNTV-2013
Download-Video
Download-MP3
 
T2 (BUZZ)-2008
Download-Video
Download-MP3
 
Shahbal Shabpareh
Download-Video
Download-MP3
 
TANIN-2005
Download-Video
Download-MP3
 
TANIN-2003
Download-Video
Download-MP3
 
Tapesh (T.G.I.F)-2008
Download-Video
Download-MP3
 
Tapesh (Face2Face)-2008
Download-Video
Download-MP3
 
Tapesh (Uncut)-2005
Download-Video
Download-MP3
 
Tapesh (Uncut)-2003
Download-Video
Download-MP3
 
Tapesh-1993
Download-Video
Download-MP3
 
Tapesh-2004
Download-Video
Download-MP3
 
TV Persia-2010
Download-Video
Download-MP3
 
Tapesh-2008
Download-Video
Download-MP3
 
TV YEK-2003
Download-Video
Download-MP3
 
TV Persia-2008
Download-Video
Download-MP3
 
VOA (Parazit)-2011
Download-Video
Download-MP3
 
Vida Heravi-About Norouz
Download-Video
Download-MP3
 
VOA (Do Rooze Aval)-2009
Download-Video
Download-MP3
 
VOA (Tehrangeles)-2015
Download-Video
Download-MP3
 
BBC Persian-2002
Download-MP3

Jame Jam-2005
Download-Video
Download-MP3
 
BBC Persian-2003
Download-MP3
 
BBC Persian-1998
Download-MP3
 
BBC Persian-2005
Download-MP3
 
BBC Persian-2004
Download-MP3
 
BBC Persian-2008
Download-MP3
 
BBC Persian-2007
Download-MP3
 
BBC Persian-About Coming Back To Iran
Download-MP3
 
BBC Persian-After London Concert
Download-MP3
 
Radio Iran-2010
Download-MP3
 

Ghomayshi's Official Facebook-2013
Download-MP3
 
Radio Iran-2013
Download-MP3
 
Radio Iran-2012
Download-MP3
 
Radio Javan-2008
Download-MP3

Radio Javan (Countdown)-2015
Download-MP3
 
VOA-2005
Download-MP3

Team Ghomayshi-2011
Download-MP3
 
Javanan Magazine
Download-PDF
 
Iran Javan Magazine
Download-PDF
  
»» موزیک ویدیو آرزو ؛ بزودی از کلتکس موزیک»» موزیک ویدیو قول»» مصاحبه های اختصاصی (11) ، بهروز لطفی پور ؛ آلبوم سرگذشت»» گزارش کنسرت شیکاگو ؛ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷»» آلبوم سرگذشت منتشر شد!»» آلبوم سرگذشت ؛ ۲۳ آبان ۹۶»» بهترینهای سیاوش قمیشی»» گزارش کنسرتهای آریزونا و سن دیگو ؛ ۱۶ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷»» گزارش کنسرت سانفرانسیکو ، 26 آگوست»» سرگذشت ؛ آلبوم جدید سیاوش قمیشی 24 مرداد»» موزیک ویدیو غربت - پخش شده از برنامه تونل زمان»» قمیشی موزیک یازده ساله شد!»» عزیزم جشن میلادت مبارک»» نسخه فلک اهــــواز ، اختصاصی قمیشی موزیک»» گزارش کنسرتهای تورنتو ، ونکوور و کلگری